Home/English/Jobs englisch

Job offers / Pracovní nabídky

myonic s.r.o. in Rožnov pod Radhoštěm is looking for:

NETWORK ADMINISTRATOR (m/f/d)

We have been assembling miniature ball bearings for over 25 years, which rotate in dental drills, medical devices, aircraft or space satellites. We look for challenges where others give up, we track what others neglect. We just enjoy doing what we really know. Together with you we would like to push our automation and digitalisation further, for this we need a new team member.

Do you have experience with the administration and operation of a computer network? Are you familiar with MS Windows / MS Windows Server? Are you familiar with Microsoft Active Directory (GPO, DNS, DHCP, access and group creation)? Can you work in a virtualization environment (VMware) and can you speak English or German, too? Then we are probably looking for you!

What will be your job?

■ Network administration, physical and virtual servers and communication technologies
■ HW management (printers, PCs / Laptops)
■ SW administration (installation, update)
■ preparation of PCs and approaches for new employees
■ user support
■ creation and updating of IT documentation
■ backup
■ supervision, monitoring and resolution of outages
■ security (antivirus protection, access control)
■ work on IT projects
cooperation with the company’s headquarters in Germany

You will share every experience with us:

With configuration of network elements, backup, scripting in powershell, Citrix or MS SQL databases.

And what do we offer?

Above all, interesting work in a good team. All the tools you need to work: computer, laptop and phone.
Professional and language courses. 5 weeks holiday and mainly 35,000 – 50,000 CZK / month. In addition, loyalty surcharge, meal vouchers, shipping allowance and 10% annual bonus (MbO – Management by Objectives).

Do you want to try us first? You have a 6-month trial period, followed by a one-year contract, and then, if you want, for an indefinite period.

Are interested? Send a CV to eliska.kopeckova@myonic.com

 

myonic s.r.o. in Rožnov pod Radhoštěm hledá

SPRÁVCE SÍTĚ (muž/žena)

Přes 25 let montujeme miniaturní kuličková ložiska, která se točí v zubních vrtačkách, lékařských přístrojích, letadlech nebo kosmických družicích. Hledáme výzvy tam, kde to jiní vzdávají, měříme, co ostatní zanedbávají. Baví nás prostě to, co opravdu umíme. Sníme o automatizaci a digitalizaci, ale pro uskutečnění svých snů potřebujeme dalšího člena týmu.

Máš zkušenosti s administrací a provozem počítačové sítě? Vyznáš se v OS MS Windows / MS Windows Server? Orientuješ se v Microsoft Active Directory (GPO, DNS, DHCP, vytváření přístupů a skupin)?
Umíš pracovat ve virtualizačním prostředí (VMware) a domluvíš se navíc anglicky nebo německy? Pak zřejmě hledáme právě tebe!

Co bude Tvou pracovní náplní?

Správa sítě, fyzických a virtuálních serverů a komunikačních technologií.
správa HW (tiskárny, PC/Notebooky)
správa SW (instalace, aktualizace)
příprava PC a přístupů pro nové zaměstnance
podpora uživatelů
tvorba a aktualizace IT dokumentace
zálohování
dohled, monitoring a řešení výpadků
zajištění bezpečnosti (antivir. ochrana, řízení přístupu)
práce na IT projektech
spolupráce s centrálou společnosti v Německu

Uplatníš u nás každou zkušenost:

s konfigurací síťových prvků, zálohováním, skriptováním v powershellu, Citrixem nebo databázemi MS SQL.

A co nabízíme my?

Především zajímavou práci v dobrém týmu. Veškeré nářadí, které potřebuješ k práci: počítač, notebook i telefon.
Odborné i jazykové kurzy. 5 týdnů dovolené a hlavně 35 000 – 50 000 Kč/měs.
K tomu věrnostní příplatek, stravenky, příspěvek na dopravu a 10% roční bonus (MbO – to znamená, že není zadarmo). Chceš si nás nejprve oťukat? Máš na to 6-ti měsíční zkušební lhůtu, následně roční smlouvu a teprve pak, budeš-li chtít – dobu neurčitou.

Jdeš do toho? Pošli CV na eliska.kopeckova@myonic.com

 

Newsarchiv
Download Area
Press
Contact
Home